Udskriv

Der er international konsensus om, at glaukom-screening af hele befolkningen ikke er hensigtsmæssig, men bør tilbydes risikogrupper (familiær disposition for glaukom). Den relativt lave prevalens af glaukom kombineret med den relativt lave specificitet af eksisterende diagnostiske undersøgelser for glaukom vil resultere i et uacceptabelt højt antal af falsk-positive glaukomdiagnoser ved screening af hele befolkningen.

Ved begrænsning af screening til højrisikogrupper (højere prevalens af glaukom) vil antallet af falsk-positive glaukomdiagnoser reduceres (1).Glaukomscreening af 1.gradsslægtninge (søskende, børn) anbefales ved familiær disposition for følgende former for glaukom, som kan have en væsentlig genetisk disposition*:

Download vedledning