Clikkelsen Kommunikation
     

GlaukomBlog

Nyheder, indlæg og anden information til og fra medlemmerne, bestyrelsen og de web-ansvarlige.

Referat fra generalforsamling i Dansk GlaukomSelskab 09.03.18

Referat fra generalforsamling i Dansk GlaukomSelskab 09.03.18

- afholdt i forbindelse med Årsmødet i DGS

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
  2. Nyt fra formanden, Miriam Kolko
  3. Forelæggelse af regnskab v. kasserer Niels Elkjær
  4. Hjemmesiden v. Jan Henrik Simonsen
  5. Forslag fra medlemmer
  6. Eventuelt

 

Ad 2

Miriam bød velkommen og præsenterede den ny bestyrelse med hende som formand, John som næstformand, Simon som sekretær, Niels som kasserer og Jan som webmaster. Lisbeth (past president), Søren og Susanne fortsætter som menige medlemmer.

Lisbeth fik en stor tak for sit mangeårige formandskab, som hun har varetaget siden genetableringen af DGS i 2012. Herefter gav Miriam et kort historisk review over Dansk GlaukomSelskabs mange aktiviteter siden 2012 med årsmøder, kongresser, kurser og hjemmeside samt et indblik i visionerne for fremtiden, hvor vi foreløbigt planlægger at deltage ved EGS-kongressen i Firenze maj 2018, NOK i Oslo august 2018, WGC i Melbourn og den næste nordiske glaukomkongres i Norge 2019.

 

Ad 3.

Niels fremlagde selskabets regnskab for perioden 01.03.16 – 01.03.18 incl. specifikt regnskab for den netop afholdte nordiske glaukomkongres i Roskilde.

Takket være vores mange sponsorer er der efterhånden akkumuleret et pænt overskud omkring 150.000 kr. til fremtidige aktiviteter og etableringen af den nye hjemmeside.

 

Ad 4.

Jan informerede kort om den nye hjemmeside, som er under udarbejdelse og formentlig tilgængelig i løbet af de næste måneder. Nuværende brugere af hjemmesiden vil modtage yderlig information vedr. log in etc., når der skiftes permanent til den nye hjemmeside.

I forbindelse med skiftet får Dansk GlaukomSelskab nyt webnavn: Glaucoma. dk.

 

Ad 4+5

Ingen forslag eller punkter.

 

 

Referent: Susanne

Se mere

Ja Custom

 • show-normal
  441 Hits
  0 Kommentarer
441 Hits
0 Kommentarer

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.glaucoma.dk/

Log ind her!

Patientinformation

Sponsorer